UTRECHT, 12 september 2017. De Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht heeft kennis genomen van de benoeming van Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU. In zijn tijd als woordvoerder hoger onderwijs van de VVD-fractie heeft hij uitspraken gedaan die niet stroken met de belangen van de Universiteit Utrecht. De collegevoorzitters van alle universiteiten die bij de VSNU zijn aangesloten hebben unaniem ingestemd met de benoeming van Duisenberg. De Universiteitsraad vraagt zich af welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij de benoeming van Duisenberg.

Gwenny Jongebloed, voorzitter van de Studentgeleding: “We hebben opgemerkt dat er ophef is over de aanstelling van Duisenberg. We zijn erg benieuwd wat ons College van Bestuur (CvB) hiervan vindt, aangezien is ingestemd met deze benoeming.” In de plenaire vergadering op 18 september gaat de raad hierover in gesprek met het College. De raadsleden hebben er vertrouwen in dat het CvB deze zorgen heeft meegenomen in zijn afweging en ze zijn benieuwd hoe het CvB tot zijn uiteindelijke beslissing is gekomen.

 

Duisenberg laat aan BNR Nieuwsradio weten graag met bezorgde studenten en medewerkers in gesprek te gaan. De Universiteitsraad Utrecht gaat graag met hem in gesprek en heeft hem hiervoor uitgenodigd.