In Utrecht alléén scharrelvlees

Body: 
In de 'Internetrubriek' van het U-blad (pagina 9) is vorige weekten onrechte gemeld dat je op de universiteit niet kunt kiezen voorscharrelvlees op je boterham. Er had moeten staan: je kunt nietkiezen voor géén scharrelvlees op je boterham. Derestauratieve dienst besloot acht jaar geleden dat Utrecht alseerste Nederlandse universiteit in haar warme maaltijden voortaanalleen scharrelvlees zou aanbieden. Voor het broodbeleg wordt vleesgebruikt dat wordt geproduceerd onder door TNO gecontroleerdediervriendelijke omstandigheden. Eerder was Utrecht al overgegaanop scharreleieren. In 1994 kreeg de restauratieve dienst, diebinnenkort volledig overstapt op Max Havelaar-koffie, degemeentelijke AMEV-milieuprijs.