Utrecht grijpt naast geld voor ondernemerschap

Body: 
Het kabinet gaat zes van de dertien aangevraagde Centers of Entrepreneurship in het hoger onderwijs bekostigen. De aanvraag van de Universiteit Utrecht werd afgewezen, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht viel wel in de prijzen.

De Utrechtse aanvraag van twee miljoen euro was bedoeld om vanuit het Utrecht Centre for Education in Management and Entrepreneurship (UCEME).een universiteitsbreed onderwijsaanbod op het gebied van ondernemerschap op te zetten. Ook wil de UU het onderzoek op dit gebied stimuleren.

Hoewel zulke initiatieven volgens minister Plasterk broodnodig zijn, omdat veel te weinig studenten momenteel als zelfstandige aan de slag willen, was het budget van twaalf miljoen euro lang niet toereikend om alle ingediende voorstellen te honoreren. Omdat veel andere universiteiten en hogescholen op dit gebied een voorsprong hebben, viste de UU achter het net.

Gevolg van de afwijzing is dat de plannen voor een universiteitsbreed onderwijsaanbod op het gebied van ondernemen voorlopig in de ijskast moeten worden gezet. Wel wordt op korte termijn een minor ondernemerschap opgezet. Voor het jonge Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie in het Kruytgebouw heeft de beslissing van het kabinet geen nadelige gevolgen.

Hoe noodzakelijk het stimuleren van ondernemerschap is, blijkt uit een recent onderzoek onder ruim negenhonderd studenten van vijftien hogescholen en zes universiteiten. Enkele opvallende uitkomsten: zeventig procent van de hbo-studenten voelt zich 'helemaal niet' of 'een klein beetje' gestimuleerd tot het zelfstandig ondernemerschap. Bij universitaire studenten geldt dit zelfs voor tachtig procent.

Op dit moment kiest tussen de twee en drie procent van de afgestudeerde studenten voor een eigen zaak. Met de nieuwe financiƫle injectie verwacht Plasterk de zin en durf bij studenten aan te wakkeren. Wel waarschuwt hij dat de broedplaatsen voor ondernemerschap geen couveuse moeten worden: "We kunnen heel veel pamperen, maar op een gegeven moment moet de studenten het zelf willen en doen."

HOP

Van de dertien subsidieaanvragen voor centers of entrepeneurship zijn
de volgende zes gehonoreerd:

- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit en Artez Hogescholen
- Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden
- Universiteit Maastricht
- Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland
- Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Niet gehonoreerd zijn de aanvragen van:

- Fontys Hogescholen
- Universiteit Utrecht
- Hogeschool Rotterdam
- TU Eindhoven
- De Haagse Hogeschool
- Avans Hogeschool
- Christelijke Hogeschool Windesheim