Utrecht houdt vast aan toelating zonder loting

Body: 
De Utrechtse faculteit Geneeskunde gaat in het jaar2000 vijfentwintig studenten via eigen selectiecriteria toelaten.Dat heeft collegevoorzitter J. Veldhuis deze week meegedeeld.Utrecht is niet van plan om de toelating zonder loting langer uitte stellen.

Met dit voornemen negeert de Utrechtse universiteit de suggestievan de commissie-Sorgdrager om het experiment met de zogehetendecentrale toelating een jaar uit te stellen. Dat experiment houdtin dat opleidingen met een studentenstop tien procent van de nieuweeerstejaars studenten buiten de loting om zelf mogen selecteren,waarbij met name motivatie een grote rol zou moeten spelen. Maarvolgens Sorgdrager hadden de meeste faculteiten zich er met eenJantje-van-Leiden van afgemaakt door zeer strenge eisen te stellen,zoals twee extra vakken op de middelbare school of werkervaring. Zozouden ze moeizame 'sollicitatiegesprekken' willen voorkomen.

Omdat de tijd begon te dringen, drong Sorgdrager onlangs aan opeen jaar uitstel, een voorstel dat bij de meeste betrokkenuniversiteiten in goede aarde viel. Het Utrechtse college vanbestuur heeft de collega's echter duidelijk gemaakt geen behoeftete hebben aan verder uitstel. In Utrecht wordt onder meer gedachtaan de mogelijkheid om afgestudeerde studenten Farmacie en MedischeBiologie tot de medische studie toe te laten. Ook studenten van hetUniversity College die een specifiek vakkenpakket hebben gekozenzouden op die manier hebben aangetoond over voldoende motivatie tebeschikken. Omdat Utrecht hiermee meent over goede criteria tebeschikken, ziet het college van bestuur geen reden om niet alvolgend jaar met het experiment bij Geneeskunde te starten, zoheeft het minister Hermans inmiddels laten weten.

EH