Utrecht naar 1 gigabit

Body: 
De Universiteit Utrecht wordt begin volgend jaar alseerste niet-technische universiteit aangesloten op een gloednieuwlandelijk glasvezelnet met een capaciteit van 1 Gigabit ofwel 1024Megabit per seconde. De huidige capaciteit van het Utrechtse netbedraagt 34 Megabit.

Utrecht is door de Stichting SURF, de samenwerkingsorganisatievan universiteiten en hogescholen op het gebied van ICT,uitverkozen om als proefkonijn te dienen voor het nieuwe netwerkdat in de loop van dit jaar in ons land zal worden aangelegd. Datgebeurt in het kader van het zogeheten GigaPort-project, datsupersnelle verbindingen tussen Nederland en de rest van de wereldmogelijk moet maken.

Op dit moment kunnen alleen de drie technische universiteiten enhet Amsterdamse rekencentrum SARA gebruik maken van een snelleverbinding, die nu overigens nog een maximum kent van 155 megabit.Uit cijfers van SURF blijkt dat dat vermogen vooral in de lateavond en de vroege nacht wordt benut, waarschijnlijk omdat veelstudenten dan muziek en videobeelden uit Amerika binnenhalen.Utrecht wordt de eerste algemene universiteit die van demogelijkheden van zo'n snelle verbinding kan gaan profiteren.

Voor Utrechtse computergebruikers betekent een en ander nietalleen dat internationale verbindingen straks veel sneller totstand zullen komen, maar vooral ook dat grote bestanden zoalsvideobeelden straks veel sneller en met een veel betere kwaliteituit alle hoeken van de wereld binnengehaald kunnen worden. OmdatSURF in Utrecht ervaring wil opdoen met de mogelijkheden van hetnieuwe netwerk, hoeft de universiteit vermoedelijk minder teinvesteren. Tijdens de proef wordt de apparatuur die nu ruim200.000 dollar kost, gratis ter beschikking gesteld. Omdat verwachtwordt dat de prijs het komende jaar flink zal dalen, zal een latereaanschaf waarschijnlijk aanzienlijk goedkoper uitvallen.

EH