Utrechts ruimteonderzoek "excellent"

Body: 
Het onderzoek van de Utrechtse StichtingRuimteonderzoek Nederland (SRON) is van excellente kwaliteit. Ookandere onderzoeksinstituten van de landelijke onderzoeksorganisatieNWO behoren tot de top.

Dit blijkt uit evaluaties van vijf van de zeven NWO-institutendoor internationaal samengestelde commissies. NWO verdeelt nietalleen onderzoeksgeld over universiteiten, ze beheert ook zelfinstituten. Die dubbelrol stond de afgelopen jaren ter discussie.Want de schijn wordt zo gewekt dat NWO haar eigen instituten konbevoordelen, vond vooral voormalig minister Ritzen.

"Waarom morrelen aan een structuur die tot goed onderzoekleidt", luidde steeds de tegenwerping van NWO. Dat argument wordtnu ondersteund door de vijf evaluaties: het onderzoek van deinstituten is inderdaad goed. NWO heeft haar structuur overigenswel een klein beetje aangepast om aan de kritiek van Ritzentegemoet te komen. Diens opvolger Hermans ziet nu geen problemenmeer.

Het onderzoek in SRON, dat sinds enige jaren in De Uithof isgevestigd, krijgt van de internationale beoordelingscommissie hetpredikaat 'excellent'. Juist deze week is SRON in het nieuwsvanwege de lancering van een röntgentelescoop, waarvoor deUtrechtse onderzoekers een nieuwe spectroscoop hebben ontwikkeld.Behalve de Utrechtse stichting is ook ASTRON (astronomie) alsexcellent beoordeeld. Het CWI (wiskunde & informatica), het ING(Nederlandse geschiedenis) en het NIOZ (zee-onderzoek) worden doorde beoordelaars 'zeer goed' genoemd

HOP, HO / EH