Utrechtse promovendag genomineerd voor Eureka!-prijs

Body: 
De Utrechtse promovenda Inge Mans is met haar twee jaar geledenverschenen proefschrift Zin der zotheid, waarin zij de ontwikkelingvan de cultuur van zwakzinnigen gedurende vijf eeuwen bestudeerde,genomineerd voor de Eureka! non-fictieprijs. De tweejaarlijkseprijs is een initiatief van de Stichting Weten, NWO en VrijNederland en heeft als doel om boeken op het gebied van wetenschapen kennis onder de aandacht te brengen. Aan de prijs is eengeldbedrag van vijftienduizend gulden verbonden. De jury maakt op29 februari 2000 de winnaar bekend.