UU belangrijke kennispartner voor India

Body: 
Utrecht is een interessante partner voor het Indiase bedrijfsleven en Indiase kennisinstellingen. Dat is de uitkomst van een eind novmeber gehouden economische missie van de regio Utrecht naar India. Deelnemers aan de reis onder leiding van loco-burgemeester Harm Janssen waren de universiteit, hogeschool en ziekenhuis UMC, de gemeente, de Kamer van Koophandel en het Utrechts ICT- bedrijfsleven. Voor de UU nam collegevoorzitter Yvonne van Rooy deel aan de missie.

Voor de Utrechtse partners stond de kenniseconomie centraal, in het bijzonder de speerpunten ICT, Life Sciences en gaming. De delegatie bezocht in Delhi, Hyderabad en Mumbai gerenommeerde universiteiten en topinstituten. Ook bracht zij werkbezoeken aan enkele Scienceparks, ter inspiratie voor de verdere ontwikkeling van De Uithof als Utrecht Science Park. Inmiddels is de universiteit een reeks wetenschappelijke seminars gestart; de eerste vond plaats in Bangalore, de komende maanden worden ze vervolgd in Delhi en Hyderabad.

Universiteit en hogeschool hebben verschillende potentiële samenwerkingspartners gevonden en gaan er vanuit dat de contacten leiden tot structurele samenwerking, waaronder uitwisseling van studenten, promovendi en docenten. Onder meer ICT-bedrijf Capgemini, dat zowel in Nederland als in India is gevestigd, kan praktisch behulpzaam zijn bij dergelijke uitwisselingsprogramma’s, is de verwachting.

De Utrechtse delegatie heeft een bezoek gebracht aan het grootste gamebedrijf Zapak in India. Daar presenteerde zij de Dutch Game Valley Utrecht, een cluster van game-activiteiten. Zapak wil nu stageprojecten gaan aanbieden voor Utrechtse studenten. Voorts is gevraagd om een Utrechtse docent af te vaardigen die voor de opleiding gamedevelopment een curriculum kan opstellen.

India is gekozen voor deze missie vanwege zijn snelle economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Die heeft vooralsnog slechts een beperkt effect op de Nederlandse economie. Minder dan 1% van de Nederlandse goederenuitvoer gaat naar India. Die afzet kan belangrijk toenemen, is de verwachting. Datzelfde geldt voor het omgekeerde: de Indiase uitvoer naar Nederland.

AH