UU betrokken bij 3 Casimir-subsidies

Body: 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 15 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een Casimirsubsidie. Bij drie daarvan is de Universiteit Utrecht betrokken. Met het Casimirgeld van maximaal 100.000 euro kunnen onderzoekers van kennisinstellingen tijdelijk bij bedrijven werken en omgekeerd.

Dat is dan ook het doel van Casimir: de mobiliteit van onderzoekers te vergroten door uitwisseling tot stand te brengen tussen bedrijven en kennisinstellingen. De belangstelling voor de subsidie was dit jaar ongeveer even groot als in 2006. In totaal dienden 31 onderzoekers een aanvraag in. Vijftien daarvan werden geselecteerd, waaronder vijf vrouwen. Twee uitverkorenen komen vanuit een bedrijf bij de UU werken, eentje gaat vanuit het academisch ziekenhuis UMCU werken bij Philips Medical Systems.

Het betreft dr. H. Adams van het bedrijf BAC, die bij microbiologie onderzoek gaat doen naar de bestrijding van bacteriƫle infecties. Drs. W. Immerzeel van het bedrijf Future Water komt bij de UU onderzoek doen naar de sneeuwbedekking in het Tibetaanse gebergte, en de effecten daarvan op waterafvoer en klimaat. Ir. A.J.E. Raaijmakers van het UMCU tenslotte gaat bij Philips onderzoek doen naar oncologische toepassingen van bepaalde MRI-technologie. Philips sleepte dit jaar trouwens vier keer een Casimir in de wacht.

Net als vorig jaar was er ook deze keer weinig animo bij onderzoekers voor het Casimir-programma. Van de dertig beschikbare subsidies is maar de helft uitgereikt. Daardoor is nu drie miljoen euro over. Wat met dat geld gaat gebeuren, is nog onduidelijk. NWO hoopt op een vierde subsidieronde. Het Casimir-programma liep eigenlijk tot en met 2007.

AH / HOP