UU en Big Brother: Willem wint!

Body: 
Als het aan de deelnemers aan de U-bladprijsvraagover Big Brother ligt, gaat Willem met een kwart miljoen guldennaar huis. Tot 1 december konden U-bladlezers hun favorietendoorgeven. Onder de goede inzendingen verloot het U-blad beginjanuari twee cd-bonnen.

"U zult vast een heleboel reacties krijgen", voegde Jeltje aanhaar uitslag toe. Dat viel mee: bijna veertig inzendingen bereiktende redactie plus nog een aantal ongeldige omdat bijvoorbeeld detwee gestelde vragen niet volledig waren beantwoord. Vrouwenvoerden de boventoon bij de deelnemers: 24 vrouwen tegenover 15mannen.

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is Willem duidelijkfavoriet. De enige vier deelnemers die verwachtten dat Karin hettot de eindstreep haalt, waren vrouw. In het begin van deprijsvraag - medio oktober - leek het er nog geruime tijd op datRuud het volgens de U-bladlezers ging halen, maar vanaf de tweedeweek in november kwam Willem pregnant in beeld. Slechtséén inzender verwacht dat Bart tot de kerst mag blijvenzitten. Maurice is helemaal niet als winnaar genoemd.

"Elke drukke studeeravond is er gelukkig om 24 uur weer deherhaling van BB. Hoe heerlijk om mensen gefrusteerd niets te ziendoen, waar ikzelf gefrusteerd alles probeer te doen maar het ookniet lukt", voegde Maarten nog aan zijn oplossing toe. En Anne uitMaastricht dacht dat hij misschien vals speelde omdat hij maar een"broertje van een diergeneeskunde-student" is. Sander tenslottevond Anouk wel sympathiek omdat ze net als hijzelf van bier drinkenhoudt, maar hij verwachtte toch niet dat Anouk zou winnen. En daarheeft hij alvast gelijk in gekregen.

Van Karin verwacht een groot aantal U-bladlezers dat ze het totde 'halve finale' zal volhouden, terwijl een kleine tientalinzenders denken dat Bart en/of Maurice bij de laatste drie zullenzitten.

AH