UU over 25 jaar mogelijk grootste universiteit

Body: 
Wim Noomen, voorzitter van het college van bestuur van de VrijeUniversiteit Amsterdam, denkt dat over 25 jaar de UniversiteitUtrecht de grootste van het land is. "De UU blijft groeien", zegthij in Trouw van afgelopen maandag. De VU blijft even groot als nu.Het dagblad interviewde hem naar aanleiding van demillenniumwisseling. Noomen zegt te verwachten dat in 2015 maarliefst veertig procent van de aan de VU werkzame hoogleraren vanallochtone afkomst zal zijn en dat de gemiddelde leeftijd vanstudenten 35 jaar zal bedragen. En voor de VU ligt een Nobelprijsin de geneeskunde in het verschiet, denkt Noomen.