UVSV beweegt Hemel en Aarde

Body: 
Op het plein voor de deur staat een bestelbus die isbeschilderd met gele sterren. Ook het logo van het UVSV-lustrumstaat op de bus: een grote gele ster met een wormpje erop dat dooreen groen heelal zweeft. Daarboven de woorden 'Hemel en Aarde'."Dat is onze sterrenbus", vertelt Milah Wouters, praeses van deLustrumcommissie. Met dat logo wil UVSV uitdragen dat ze al honderdjaar deel uitmaakt van een groter geheel.

De Lustrumcommissie is al anderhalf jaar bezig met devoorbereidingen van hun eeuwfeest. Afgelopen zomer kwamen ze deoude school op het De Munnikplein tegen toen ze door de stadfietsten. De UVSV-meiden hebben er zo'n vierduizend vierkante meterfeestruimte ter beschikking.

Binnen is het nog een rommel. Overal liggen brokken steen en erhangt een stoffige bouwlucht. Twee meisjes in overall staan in eencontainer op de binnenplaats en verleggen bakstenen. Aanéén kant van het gebouw zijn de kantoren gevestigd van de26 commissies, zo'n 160 vrouwen, die zich allemaal bezighouden meteen onderdeel van de lustrumorganisatie.

Zes studentes van de Gebouwcommissie zitten even uit te blazen.Elise van Pinxteren, praeses van deze subcommissie: "Wij zijn ervoor het grove werk. Het klussen." Ze hebben eigenlijk alleenervaring met het huis, tuin- en keukenklussen. Nu moeten ze ineensverwarming, elektriciteit, water, isolatie en meer van dat soortzaken aanleggen. Nu is de Gebouwcommisie vooral bezig met murenslopen op de plek waar café's met een bepaald thema moetenkomen.

Jaarclubs konden zich opgeven om een bar uit te baten. Er komtbijvoorbeeld een Aqua-bar en een Al Capone-bar. De feestweek begintop 14 mei. Maar voorlopig moet er nog veel gebeuren voordat hetzover is. Wouters: "De lustrumcommissie is er fulltime mee bezig,maar het is vooral leuk. We hebben hier ook veel lol metelkaar."

JvdG