Vakantie

Body: 
Op donderdag 25 februari verschijnt er geen U-blad. In verbandmet de krokusvakantie is de redactie gesloten van donderdag 18februari tot maandag 1 maart.

Ukjes (via de brievenbus) en Faculteitsberichten (per e-mail)voor het U-blad van 4 maart moeten uiterlijk 25 februari terredactie zijn.