Vakantie

Body: 
Volgende week donderdag 1 juli verschijnt het laatste U-blad vandeze dertigste jaargang.

Het eerste nummer na de grote vakantie ligt op 26 augustus weerin de bakken.

Faculteitsberichten voor dat nummer dienen één weekvan tevoren - op 19 juni - aangeleverd te worden:, per e-mail(info@ublad.uu.nl)of opdiskette WP 5.1.

Ukjes moeten ook op die dag aangeleverd zijn en contant wordenvoldaan. In de brievenbus aan de voordeur van de redactie, of perpost met bijsluiting van een cheque van 12,- gulden: Postbus85.232, 3508 AE Utrecht.