Vakantie

Body: 
Dit is het laatste U-blad van deze jaargang. Het eerstvolgendenummer verschijnt op 26 augustus. Vanaf 19 augustus is de redactieweer bereikbaar - onder meer voor faculteitsberichten of Ukjes.

Redactie en medewerkers van het U-blad wensen alle lezers eenheel fijne en zonnige vakantie toe!