Vakantiebaantjes schaarser, behalve voor studenten

Body: 
Vakantiebaantjes liggen dit jaar minder voor het oprapen dan in voorgaande jaren. Dat leert een rondgang langs uitzendorganisaties en bedrijven die gewoonlijk veel gebruik maken van vakantiekrachten. Bedrijven proberen het liefst zonder extra tijdelijke medewerkers de zomer door te komen.

De meeste uitzendbureaus merken duidelijk verschil met voorgaande jaren. Alleen Studentenwerk spreekt juist van een stijging. Dit bedrijf voerde de afgelopen maanden een intensieve wervingscampagne gericht op werkgevers.

Bij Tempo Team is de map met vakantiebaantjes duidelijk minder gevuld dan in voorgaande jaren op dit tijdstip. Ook Content zegt minder aanvragen voor vakantiepersoneel te ontvangen in de regio Utrecht en Amersfoort. De vraag is minder bij grote bedrijven dan bij het midden- en kleinbedrijf.

Marktleider Randstad doet jaarlijks onderzoek naar vakantiewerk. Daaruit blijkt dat weliswaar tweederde van de ondervraagde werkgevers denkt ongeveer evenveel vakantiekrachten nodig te hebben als vorig jaar, maar eenderde zegt ook het met minder af te kunnen.

In Randstad Utrecht zou het nog kunnen meevallen: “We doen bijvoorbeeld Lowlands, daarvoor hebben we zeshonderd man per dag nodig. Ook het filmfestival vraagt veel mensen”, aldus medewerker Koutstaal. En dat zijn vaak de studentenbaantjes.

AD/UN