Vakbond CFO wil behoud ambtenarenstatus universitaire medewerkers

Body: 
De vakbond CFO wijst als eerste het plan van de universitairewerkgevers af om de ambtenarenstatus af te schaffen en in de nieuweCAO over te stappen op het privaatrecht. De bond heeft daarvoorhaar 1100 leden in het wetenschappelijk onderwijs geraadpleegd, diedat duidelijk niet zien zitten. De bonden zitten met een dilemmaals hun achterban nee blijft zeggen. Er moet dan volgensAbvaKabo-woordvoerder Wiechmann ernstig rekening mee wordengehouden, dat er geen CAO komt, of één met een zeer laagloonbod. Afschaffing van de ambtenarenstatus is een hard punt voorde werkgevers.

Vakbond CFO wil behoud ambtenarenstatus universitairemedewerkers