Valkeniersdemonstratie

Body: 

Een veldje bij Diergeneeskunde was afgelopen zaterdag toneel vaneen valkeniersdemonstratie. De valkenier kwam vergezeld van zesvogels; enkele uilen waaronder twee Oehoe's, een Amerikaansewoestijnbuizerd en een hybride valk. De Oehoe's hadden aanvankelijkbitter weinig zin om te laten zien hoe ze een dood eendagskuikenaan een touw konden vangen, maar later kwamen ze toch nog in actie.Valkeniers worden ingezet bij de konijnenjacht op plaatsen waarniet met geweren gejaagd mag worden zoals kerkhoven en militaireterreinen. Uilen mogen daarvoor in Nederland overigens nietgebruikt worden, alleen valken en haviken. Devalkeniersdemonstratie was de eerste activiteit vanstudievereniging Archeaopterix Veterinaris, een vereniging vanstudenten die zich willen bezighouden met bijzondere dieren zoalsknaagdieren en vogels. Initiatiefneemster Merel Rehorst is tevredenover de activiteit. "Er waren bijna dertig belangstellenden."Eén studente heeft haar lidmaatschap van de studieverenigingopgezegd vanwege de valkeniersdemonstratie. Ze vond hetdierenmishandeling.


[Bijschrift bij een foto]