Van hot naar her en heel veel wachten.

Body: 
Foto: Rob Huibers
Nuldejaars ondergaan een overvolIntroductieprogramma.

"Pardon meneer", roepen twee blonde meisjes om half drie inde nacht op de hoek van de Maliebaan en de Nachtegaalstraat. Despiksplinternieuwe kaart van Utrecht die één van hen terbestudering ontvouwen heeft, biedt geen soelaas. Hoe komen ze tochin hemelsnaam bij de IBB? Een invasie van onwennige jongeren,monotone discodreunen op het Janskerkhof en een tentenkamp op hetLepelenburg: introductie 1998.

Raymond van de Wiel

"Can you feel it, het Fata Morgana-gevoel?", roept depresentator die zojuist zijn Ali-Baba outfit heeft verruild vooreen smoking. Afwachtend zitten de aankomende eerstejaars op degrond van de afgeladen Janskerk. Wijselijk wacht de presentatorniet op een reactie, maar vraagt een daverend applaus voor deintroductiecommissie. De eerste tonen van Barry Manilow's "Copacobana" klinken en de leden van de ICU stellen zich op in het nauwemiddenpad dat de studenten met een even mentorgroep-nummer scheidtvan die met een oneven nummer. Verlegen glimlachend wagen ze watvoorzichtige danspasjes. "'t is een Fata, Fata Morgana", klinkt hetuit de speakers. Ze mompelen de tekst mee. Dit is hun finest hour.Hier hebben ze een jaar naartoe geleefd. De Utrechtse Introductie1998 is begonnen.

Even later zitten de zojuist samengestelde mentorgroepjes nogwat bedeesd in cirkeltjes op het Lepelenburg. In de schaduw van eengigantisch opblaasbaar Pepsi-blikje zoekt de gecombineerde groep77/79 verkoeling. Ze hebben net wat namenspelletjes achter de rug.Wat ze deze week allemaal willen gaan doen? Yarno, die rechten gaatstuderen, wil in ieder geval bij Veritas langs. De anderestudentenverenigingen hoeft hij eigenlijk niet zo nodig te zien,maar omdat er bij Veritas geloot wordt, gaat hij toch ook maar naarUnitas en het USC.

De kleinere studentenverenigingen hebben het moeilijker, zoblijkt diezelfde avond bij het christelijke SSR-NU. In de snikhetesociëteit aan de Oudegracht zit niet meer dan éénmentorgroepje te wachten op de om21.00 uur geplande eenakter. Alshet stuk twintig minuten later begint, blijkt het niet de eenakterte zijn die in het programmaboekje vermeld staat. In plaats daarvanwordt 'Een Soort Alaska' van Harold Pinter gespeeld, een watclichématig psychoanalytisch drama over een vrouw die ontwaaktna 29 jaar te hebben geslapen. Het aardige acteerwerk van dehoofdrolspeelster en haar omgebouwde broer/zus is aan de nuldejaarsechter niet meer besteed. Het groepje is alweer vertrokken, op wegnaar een ander onderdeel van het overvolle programma.

De dagen zijn ingedeeld volgens een vast stramien. Iedere dagbegint zo rond het middaguur met een overkoepelend dagprogramma vande ICU. Zo is er dinsdag een informatiemarkt op het Domplein,woensdag een 'Sport- en informatiefestijn' in de Uithof en staatvrijdag een 'zwemspektakel' bij de Maarsseveense plassen gepland.Later in de middag kunnen de mentorgroepen kiezen uit een overvloedaan activiteiten, waaronder de traditionele beklimming van deDomtoren, een gratis bezoek aan het waterleidingmuseum en eenhistorische stadswandeling. Daarnaast kunnen ze terecht bij deverschillende studentengezelligheids- en sportverenigingen. Deactiviteiten variëren van een workshop Reiki bij Biton tot eenpoging het Nederlands record biertappen te verbeteren bijUnitas.

Toch bestaat een introductie voornamelijk uit wachten, menenFloor en Alicia van groep 176. Ze zitten op donderdagmiddag met hungroep op het Lepelenburg dat voor de gelegenheid is omgebouwd toteen heus Oosters themapark met kamelen, masserende haremdames eneen tot kameel omgebouwde rodeostier. Tot nu toe hebben zevoornamelijk rondgehangen en zelfs gewinkeld, zeggen ze. "Dat krijgje met een groep van bijna 20 mensen. Voordat die in beweging is,ben je al weer een half uur verder".

De groep van Anne en Maaike, die zichzelf de 'bolderbashooligans' noemen, heeft het slimmer aangepakt. Ze hebben driementorgroepen samengevoegd zodat ze zich in kleinere groepjeskunnen opsplitsen. Op bepaalde tijden wordt op centrale puntenafgesproken, zodat er bijvoorbeeld gezamenlijk gegeten wordt.Daarna vormen zich weer nieuwe subgroepjes, al naar gelang deinteresse voor de verschillende feesten.

Ondanks dit opsplitsmodel komt vrijwel de voltallige groepdonderdagmiddag bij het COC aanzetten voor de voorlichtingoverhomoseksualiteit en gratis taart. Het is een ware invasie; eris maar net voldoende taart om iedereen van een stukje te voorzien.De aanwezige COC-leden hadden deze opkomst niet verwacht."Dinsdagmiddag hielden we ook open huis", zegt Ankie, een 19-jarigebiologiestudente. "Toen is er één persoonlangsgekomen."

Vorig jaar was Ankie zelf die ene student die tijdens deintroductie langskwam. Ze begrijpt best dat de belangstellingbeperkt is, want ze vond het destijds ook moeilijk om zich van haarmentorgroepje los te maken. "Ik had gezegd dat ik bij vrienden opbezoek zou gaan", vertelt ze. "Toen ik hier goed en wel op de werfzat kwam mijn mentorgroep op de Histosboot voorbij varen. Mijnmentor-mama vond het achteraf geloof ik niet zo leuk dat ik hiernaartoe was geweest."

"Een aantal jaar geleden was het veel gewoner voor mentorgroepenom bij het COC langs te gaan", meent een van de mentoren van de'bolderbas hooligans'. Ze is al een aantal jaren mentor en vindtdat de studentenverenigingen de introductie steeds meer naar zichtoe hebben getrokken. Ze zijn bang om door de toegenomen studiedrukleden te verliezen, en het lijkt erop dat ze de introductiewekenhebben aangegrepen om zich sterker te profileren."

Van teruggelopen belangstelling is bij Veritas vooralsnog weinigte merken. Die donderdagmiddag vindt om zes uur de laatste lotingplaats voor de vierhonderd nieuwe leden die geplaatst kunnen wordenen al om half vijf heeft zich een rij gevormd voor het gebouw vande ABN-Amro aan de Neude.

Deze drukte staat in schril contrast tot de belangstelling voorBiton. "We kunnen maximaal honderd nieuwe leden plaatsen", zegtAnne, bestuurslid van de vereniging, "maar als we dertigaanmeldingen krijgen is het veel."

Echt zorgen maakt ze zich echter niet. "Ik denk dat het aantalaanmeldingen nog wel flink zal stijgen tijdens de na-introducties."Veel mensen willen misschien even afwachten hoe het gaat met destudie, verwacht ze, en mond-op-mond reclame werkt sowieso beterdan al die rondleidingen tijdens de introductie."

Fata Morgana als thema voor de introductie lijkt zo gek nogniet. Het kan je allemaal toch behoorlijk gaan duizelen, zo'n heleweek met zoveel indrukken en al die nieuwe mensen in een onbekendestad. Voorlopig toch nog maar even die nieuwe plattegrond binnenhandbereik houden.