Van Rietbergen scoort vele 'Ja's'

Body: 
Bijna vijftig mensen hebben - bij sluiting van dezeeditie van het U-blad - met 'Ja' gereageerd op de oproep vancolumnist Ton van Rietbergen om een e-mail antwoord te geven op devraag: 'Zijn promovendi volwaardige medewerkers van de universiteitdie enige salarisverbetering behoeven'?

De meeste mailtjes beperkten zich tot het woordje 'ja'. Eenenkeling voegde eraan toe de actie van Van Rietbergen "geweldig" tevinden, of te beklemtonen dat "betaling en rechtspositie vanpromovendi werkelijk schandalig te noemen zijn." Reacties werdenontvangen uit vrijwel alle faculteiten, geschreven doorvertegenwoordigers van vrijwel alle personeelsgeledingen. "Het komtniet vaak voor dat ik het met de heer Van Rietbergen eens ben, maarnu kan ik er niet onderuit", aldus een reactie.

Van Rietbergen sloot met zijn column in het U-blad van vorigeweek aan bij een column in de Volkskrant van Bram Buunk. Dieverbaasde zich er over dat hij kennelijk de vakbonden "links moestinhalen" door te stellen dat de vier procent salarisverhoging dievoor WO-personeel ter sprake is (in de CAO-onderhandelingen), beteraangewend kan worden voor een positieverbetering vanpromovendi.

De Utrechtse vakbondsconsulenten van ABVA/KABO maakten bij hun'ja' een kanttekening. De inzet van de bonden ziet er als volgtuit, aldus hun mailtje: "3,5 procent loonsverhoging voor al hetpersoneel, structurele eindejaarsuitkering van 0,75 procent voor alhet personeel. En daarnaast wil de bond nu al de geldendepercentages van schaal 10 voor AiO's met tien procentverhogen."

Frank van Dam, collega-ruimtelijk wetenschapper van VanRietbergen, voegde een heel epistel aan zijn mailtje toe:"Toevallig mag ik nu een promovendus aanstellen. De penningsmeestervan de onderzoekschool wist mij vorige week echter bang te makenmet het verhaal dat er waarschijnlijk geen hond op zou reageren,gezien de hoge salarissen die pas afgestudeerden elders kunnenopstrijken. Op mijn vraag of het dan niet mogelijk was om in plaatsvan een promovendus een toegevoegd onderzoeker aan te stellen,mompelde hij iets als 'onmogelijk' en 'wachtgeld'. Dat laatsteargument is gelul, want als pas afgestudeerden al zo gewild zijn opde arbeidsmarkt, dan moeten gepromoveerden toch helemaal geenmoeite hebben om elders aan de slag te komen. Van eenwachtgeldproblematiek is dan geen sprake. Als je goeie mensen wiltbinnenhalen, cq vasthouden, dan hangt daar een prijskaartje aan.Marktwerking, heet dat."

AH