Van Rosmalen weg

Body: 
Carel van Rosmalen is per 1 januari 1999 benoemd tot voorzittervan het college van bestuur van de Regionale OpleidingscentraNederland (ROC) in Enschede. Van Rosmalen is sinds deherstructurering van de Utrechtse bestuursdiensten directeur vanhet Strategisch programma Onderzoek van de Universiteit Utrecht.Het is de tweede maal dat Van Rosmalen de universiteit verlaat.Eerder was hij een aantal jaren werkzaam bij het Ministerie vanEconomische Zaken. De eerste reactie op de benoeming van VanRosmalen kwam uit Spanje. Vanuit zijn zomerverblijf deelde SintNicolaas mee het vertrek van de immer opgewekte functionaris alseen groot gemis voor de universitaire Sinterklaasviering tebeschouwen.