Van Vucht Tijssen: 'Ons bod is heel fatsoenlijk'

Body: 
"De eis van de bonden voor een loonsverhoging van4,25 procent is onbespreekbaar. Ingaan op die eis betekentonvermijdelijk bezuinigen met de kans op gedwongenontslagen."

Dat stelt collegelid L. van Vucht Tijssen in antwoord op vragenover de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor hetHoger Onderwijs. Volgens Van Vucht Tijssen is het door deuniversiteiten gedane bod - 3 procent met ingang van 1 oktober 1999plus eenmalig een half procent - heel fatsoenlijk.

Volgens de vakbonden is het bod van de universiteitenonvoldoende om de koopkracht op peil te houden. Waarom zozuinig?

"Ik ben het absoluut niet met de bonden eens. Gezien onzefinanciƫle mogelijkheden is dit een heel fatsoenlijk bod. Ofwe hiermee koopkrachtbehoud garanderen, kan ik nu nog niet zeggen.Dat hangt af van de economische ontwikkelingen. Maar los daarvan,we krijgen van minister Hermans domweg niet meer geld. Misschien iser nog enige ruimte, maar ingaan op het ultimatum van 4,25 procentdat de bonden vorige week hebben gesteld, betekent onvermijdelijkdat we zullen moeten bezuinigen op onderwijs of onderzoek met hetrisico dat er gedwongen ontslagen vallen. En dat kan toch ook nietde bedoeling van de bonden zijn."

Maar u kunt toch wel wat meer op de bres gaan staan voor uwpersoneel en de minister duidelijk maken dat dit vergeleken met deontwikkelingen in het bedrijfsleven een heel mager bod is?

"We hebben met de minister een afspraak gemaakt over debeschikbare financiƫle ruimte. En daar willen we ons aanhouden. Maar het is ook niet nodig om extra geld te vragen, wantnogmaals, ik vind ons bod heel fatsoenlijk. Wie de vergelijkingtrekt met het bedrijfsleven, moet wel bedenken dat universitairemedewerkers aanzienlijk betere secundaire arbeidsvoorwaardenhebben. Dat hebben we onlangs nog weer eens gezien toen we dearbeidsvoorwaarden van onze ACCU-medewerkers vergeleken met die vanCap Gemini."

De VSNU heeft inmiddels laten weten toch een "een goedemogelijkheid" te zien om tot een cao-akkoord te komen. Devereniging van universiteiten wil de vastgelopen onderhandelingendan ook hervatten. Volgens de VSNU, is er alleen een conflict overde lonen. Op andere punten, zoals de modernisering van dearbeidsvoorwaarden, zouden beide partijen elkaar inmiddels dichtzijn genaderd. De VSNU stelt daaromvoor om eerst over dieonderwerpen verder te praten. Als dat leidt tot goede afspraken,zullen de universiteiten met een beter loonbod komen.

De Utrechtse bonden hebben het college van bestuur uitgedaagdvoor een debat op dinsdag 27 april om 12 uur, aansluitend aan devergadering van de Universiteitsraad. Van Vugt Tijssen zal op dieuitnodiging ingaan.

EH