Veel nieuwe studenten naar Utrecht

Body: 
Er kan nog van alles veranderen, maar uit de jongste, zogeheten'vooraanmeldingscijfers' blijkt dat de Universiteit Utrechtbehoorlijk in de lift zit. Met al bijna 3500 aanmeldingen isUtrecht koploper. Met 444 aanmeldingen voor b├Ętastudies ligtUtrecht eveneens aan kop. Vergeleken met vorig jaar om deze tijdgaat het om een groei van 8 procent. Ook Maastricht groeit met 8procent; grootste groeier is Eindhoven met 13 procent. Klappenvallen er, volgens deze vooraanmeldingscijfers, vooral bij Delft(min 12 procent) en Leiden (min 17 procent).