Veel studenten lopen opnieuw 'Zalmsnip' mis

Body: 
Veel studenten krijgen dit jaar weer geen 'Zalmsnip'. Terwijl zewel recht hebben op de honderd gulden lastenverlichting. JanHoekema (D66) heeft hierover vorige week Kamervragen gesteld. DeZalmsnip is bedoeld voor alle huishoudens in Nederland. Ookstudenten op kamers komen in aanmerking voor de tegemoetkoming inde sterk gestegen gemeentelijke belastingen. Maar vorig jaar vistenzij massaal achter het net. Inmiddels is duidelijk dat er nogsteeds sprake is van willekeur. Veel gemeentes, zoals Leeuwardenverrekenen de snip met een aanslag voor gemeentelijke belastingendie krijgen individuele kamerbewoners niet krijgen. In andereplaatsen krijgen studenten maar een deel van het geld. Zo moetenstudenten op de campus van de Universiteit Twente het per wijkverdelen, wat neerkomt op dertien cent per persoon.