Vening Meineszprijs voor dr. Wout Krijgsman

Body: 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)kent de NWO-Vening Meineszprijs 2000 toe aan dr. Wout Krijgsman vanhet Paleomagnetisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht. Aande prijs is een bedrag van 25.000 gulden verbonden. De uitreikingvindt plaats op vrijdag 21 april. Dr. Wout Krijgsman (33) is expertop het terrein van paleomagnetische tijdschalen en hun toepassingin geologische kwesties. Hij onderzocht de catastrofale periode inde geschiedenis van de Middellandse Zee ten tijde van het lateMioceen, omstreeks zes miljoen jaar geleden.

Vening Meineszprijs voor dr. Wout Krijgsman