Verbouwing

Body: 

Transitorium I gaat momenteel gebukt onder de slopershamer.Verbouwing vindt plaats onder meer om er de Studentenbalie enonderwijsdelen van de faculteit Geneeskunde onderdak te geven. Deoperatie maakt deel uit van een grotere verhuisbeweging, waarin ookdelen van het Bestuursgebouw betrokken zijn. Het IVLOS, defaculteit Wijsbegeerte en het Freudenthal-instituut (nu nog inOvervecht) worden daarbij ondergebracht in het laagbouw-gedeeltevan het Bestuursgebouw.

Transitorium I gaat momenteel gebukt onder de slopershamer.Verbouwing vindt plaats onder meer om er de Studentenbalie enonderwijsdelen van de faculteit Geneeskunde onderdak te geven. Deoperatie maakt deel uit van een grotere verhuisbeweging, waarin ookdelen van het Bestuursgebouw betrokken zijn. Het IVLOS, defaculteit Wijsbegeerte en het Freudenthal-instituut (nu nog inOvervecht) worden daarbij ondergebracht in het laagbouw-gedeeltevan het Bestuursgebouw.