Verbouwing Hortuspanden afgekeurd

Body: 
De commissie Welstand en Monumenten van de gemeenteheeft dinsdag de plannen afgekeurd voor de verbouwing van hetZaadhuis en het Miquelhuis in de voormalige Botanische Tuin aan deLange Nieuwstraat. De universiteit wilde de twee 18e eeuwse pandengaan ombouwen tot gastenverblijven voor buitenlandsebezoekers.

In het Miquelhuis, het woonhuis van de voormalig hoogleraarbiologie, Miquel, waren negen appartementen gepland. Dewelstandscommissie vond dit aantal teveel en adviseerde maximaal 6gastenverblijven. "Het monumentale karakter van het pand wordtaangetast door zo'n ingrijpende verbouwing", aldus T. Hilhorst vande commissie. Hij viel er met name over dat oude plafonds zoudenworden weggetimmerd en monumentale marmeren gangen geblokkeerd voorkeukens en badkamers. Hilhorst: "Men is alleen bezig geweest dieappartementen erin te passen, als een puzzel waar je het laatstestukje nog probeert in te slaan."

Een dakkapel die aan de voorkant van het Miquelhuis wasvoorzien, kon ook geen goedkeuring krijgen.

In het historische Zaadhuis was een ontvangstruimte en eengastenverblijf gepland. In deze bestemming kon de commissie zichhelemaal niet vinden en zij adviseerde dan ook dat de oudeOrangerie een onderdeel van het universiteitsmuseum moetworden.

Volgens H. Daal, projectleider bij de afdeling Huisvesting enComplexbeheer van de universiteit, kan dit negatieve advies'hooguit vertragend werken'. Huisvesting en Complexbeheer gaat deplannen aanpassen en opnieuw indienen bij de welstandscommissie.Daal: "Het is zonde als je zulke mooie gebouwen hebt en je mag eralleen maar gereedschap in zetten."

JvdG