Verdeling onderzoeksbudget verandert niet meer

Body: 
Minister Plasterk is voorlopig niet van plan meer onderzoeksgeld over te hevelen van de eerste naar de tweede geldstroom. Maar een SP-motie om deze mogelijkheid volledig te blokkeren, ontraadde hij.

SP-kamerlid Jasper van Dijk zei tijdens het begrotingsdebat van OCW moeite te hebben met de overheveling van honderd miljoen euro uit het onderzoeksbudget van universiteiten – de eerste geldstroom – naar de tweede geldstroom die via NWO wordt verdeeld. Het mag wat de SP betreft geen tweede keer gebeuren “dat het creatieve, vrije onderzoek het onderspit delft”.

Minister Plasterk wees Van Dijk op de afspraken die hij met de universiteiten heeft gemaakt. Zij raken de honderd miljoen niet in een keer kwijt, zodat zij door de maatregel niet hoeven te schrappen in het aantal promotieplaatsen. “Ik haal het geld gefaseerd weg om het via NWO aan wetenschappelijk toptalent te kunnen besteden.”

Plannen om de komende jaren meer budget naar de tweede geldstroom te schuiven, zijn er niet. Toch had Plasterk geen trek in een motie die dat vastlegt. “Ik vraag me ook af wat er socialistisch is aan de wens om het geld bij de universiteiten, de werkgevers, te willen houden en het niet te gunnen aan wetenschappelijk toptalent dat goede ideeën verzilvert bij de NWO”, plaagde hij de SP.

HOP