Vergrijziging universiteiten zet onverminderd door

Body: 
De universiteiten hebben vorig jaar vooral vrouwen in dienstgenomen. Toch maken mannen nog altijd de dienst uit, zeker in dehogere wetenschappelijke functies. Juist bij die mannen zet devergrijzing onverminderd door. Dat blijkt uit cijfers van de VSNU,de vereniging van universiteiten, over 1998. In dat jaar groeide detotale personeelsbezetting op de universiteiten met zo'n 570fulltime banen. Het merendeel van deze vacatures is ingenomen doorvrouwen, in deeltijd. Tegelijk met deze toename is het totaalaantal mannelijke medewerkers aan de universiteiten licht gedaald.Het probleem van de vergrijzing weten de universiteiten nog altijdniet op te lossen. De afgelopen acht jaar is het aantalvijftig-plussers alleen maar gestegen, terwijl het aantalmedewerkers onder de 35 jaar juist daalde. Het gebrek aan opvolgersdreigt de universiteiten over vijf jaar parten te spelen. Dan isnaar verwachting het aantal medewerkers boven de vijftig jaargestegen tot 7500. Als er nu niet wordt geïnvesteerd,waarschuwt de VSNU, zullen de vacatures die vrijkomen als dezegroep met pensioen gaat niet opgevuld kunnen worden.