Verhuizing FSB in impasse

Body: 
De faculteit Farmacie krijgt voorlopig niet debeschikking over alle door het college van bestuur toegezegde extraruimte in het Wentgebouw. Dit omdat Scheikunde geen kans ziet om deverhuizing van anorganische chemie naar het Kruijtgebouw op kortetermijn te realiseren.

De impasse in de verhuisplannen van de drie FSB-faculteiten ishet gevolg van de mededeling van het bestuur van Scheikunde dat hetondenkbaar is dat anorganische chemie al komend najaar verhuistnaar het Kruijtgebouw. Het college van bestuur had die termijneerder genoemd in een brief aan de faculteit Farmacie.

Het college baseerde zijn brief op een gezamenlijk besluit vande directeuren van de drie faculteiten over de aanpak van deverhuizing. Zij hadden na uitgebreid overleg gekozen voor eenvariant waarin de sectie anorganische chemie van de faculteitScheikunde vanuit het Wentgebouw naar het Kruijtgebouw zalverhuizen. Maar volgens directeur Hermans van Scheikunde komt deopvatting dat die verhuizing op korte termijn zou kunnen plaatsvinden geheel voor rekening van het college.

"Ik vermoed dat het college van bestuur zich onvoldoende heeftgerealiseerd wat een verhuizing van een hele sectie allemaal metzich meebrengt. Er is ook nog geen enkele duidelijkheid overhoeveel geld er voor de verhuizing beschikbaar is. Voor ons was vanmeet af duidelijk dat we eerst rustig alle consequenties van deverhuizing op een rijtje moesten zetten. Dat dat nugeïnterpreteerd wordt als 'Scheikunde ligt dwars' verbaast mijhogelijk."

Volgens Hermans is er overigens geen sprake van een impasse. Devoorbereiding voor de verhuizing van anorganische chemie isinmiddels gestart. Maar van een daadwerkelijke verhuizing zal zekergeen sprake zijn voordat het nieuwe NMR-gebouw in het najaar vanhet jaar 2000 in gebruik wordt genomen.

Beheerder D. Pozzi van de sectie anorganische chemie toont zichintussen onberoerd door alle commotie. "Ach, op de Croeselaanliepen we al in 1971 met duimstokken te meten en uiteindelijk zijnwe pas in 1991 hiernaartoe verhuisd. Deze keer zal het dus ook welzo'n vaart niet lopen."

EH