Verkeersborden in trek

Body: 
De gele bewegwijzeringsborden voor het goederenvervoer op DeUithof zijn momenteel het meest in trek. Daarnaast doen de bordenvoor carpool- en invalideparkeerplaatsen het erg goed evenals debordjes met 'eigen terrein'. Het afgelopen jaar, zegtcomplexbeheerder van De Uithof Ruut van Rossen, zijn er in totaalzo'n twintig borden verdwenen. De huisstijlborden voor debewegwijzering worden niet vervangen. "Die borden zijn te duur. Zekosten duizend gulden per stuk."

Het is een nieuw fenomeen op De Uithof, zegt Van Rossen, waarook de Hogeschool last van heeft. "Sinds De Uithof wordt bewoond,verdwijnen er borden." Hij wil niet beweren dat de nieuwe bewonersin het studentencomplex deze weghalen, maar opvallend vindt hij hetwel dat de borden niet verdwenen toen De Uithof nog geenwoonfunctie had. Sommige borden worden teruggevonden. "In sloten.Die laten we dan opdreggen." De meeste blijven echter spoorloos."Blijkbaar is dat de prijs die we moeten betalen voor het latenbewonen van De Uithof."


[Bijschrift bij een foto]