Van 20 tot en met 22 mei 2019 vinden de verkiezingen voor de universiteitsraad plaats. Om verkiezingen te kunnen houden, zijn uiteraard kandidaten nodig. Het College van Bestuur vindt medezeggenschap belangrijk en hoopt dat gemotiveerde studenten en medewerkers zich kandidaat stellen om in de raad mee te praten over universiteitsbrede zaken die richting geven aan onze strategie. Stel jij je kandidaat?

Wat houdt het in?
Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor vier dagen in de week. Als medewerker krijgt je organisatieonderdeel een compensatie voor jouw werk als raadslid. Dit zorgt ervoor dat je hier één dag per week aan kunt besteden. Als raad adviseer je het College van Bestuur van de universiteit gevraagd en ongevraagd. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad zelfs instemmingsrecht.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Alle studenten en medewerkers aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen.

Hoeveel zetels te verdelen?
De studentengeleding van de universiteitsraad heeft twaalf zetels te verdelen. Bij het personeel zijn er twaalf zetels te verdelen over de volgende kwaliteiten:

1.    wetenschappelijk personeel alfa/gamma (vier zetels);

2.    wetenschappelijk personeel bèta/medisch (drie zetels);

3.    ondersteunend en beheerspersoneel (vier zetels);

4.    medewerkers UMCU die in substantiële mate zijn belast met taken op het gebied van universitair onderwijs en onderzoek (één zetel).

Het UMCU organiseert de verkiezing voor de medeweerkerszetel voor de faculteit Geneeskunde. Voor meer informatie hierover neem je contact op met de secretaris van de kiescommissie van het UMCU.

Hoe stel je je kandidaat?
Je kunt je tot 18 april kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 18 april 2019 om 17.00 uur door de lijsten verstuurd zijn aan Anne Marie Partridge.

Faculteitsraden en dienstraden
Ook de faculteitsraden en dienstraden zoeken nieuwe leden. De kiescommissie van je eigen faculteit of dienst kan je hierover meer informatie geven.


Meer informatie?
Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst in het Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge.
 

PS Week van de Medezeggenschap 18 – 22 februari: bekijk alle activiteiten