Tijdschema verkiezingen medezeggenschapsraden 2019

Van 20 tot en met 22 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de studenten- en personeelszetels in de universiteitsraad, dienstraden en de faculteitsraden. I.v.m. de semesterindeling van het onderwijs organiseren UCU en UCR hun verkiezingen op een eerder moment.

Universiteitsraad

Studenten en medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor de universiteitsraad kunnen dit doen van donderdag 18 maart tot en met donderdag 18 april 2019. Het Centraal Stembureau stelt vervolgens op 29 april de definitieve kandidatenlijsten vast.

Als je je kandidaat wil stellen voor de U-raad, kun je het kandidaatstellingsformulier downloaden of contact opnemen met Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau, 030-253 4355 of a.m.partridge@uu.nl.

Bij voldoende kandidaten geldt onderstaande planning voor de verkiezingen:

·          Maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019:  stemgerechtigde studenten mogen stemmen

·          Vrijdag 24 mei: bekendmaking van de uitslag van de stemming

 

Faculteitsraden

Voor informatie over en formulieren voor de facultaire kandidaatstelling voor studenten neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink

Faculteit Geowetenschappen: Inge de Bruyne

Faculteit Sociale Wetenschappen: Vera Boonekamp

Faculteit Bètawetenschappen: Johan Rozenbrand

Faculteit Geneeskunde: J.M.E.vanBreugel-5@umcutrecht.nl

Faculteit Diergeneeskunde: Annemarie van Walsum

University College Utrecht: asc@uu.nl

University College Roosevelt: Jeanette van Gels

 

Dienstraden

Voor informatie over verkiezingen bij de dienstraden neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

Dienstraad UBD: Stef van der Lelie

Dienstraad UBU: library.dienstraad@uu.nl