Tijdschema verkiezingen medezeggenschapsraden 2020

Van 20 tot en met 22 april 2020 vinden de verkiezingen plaats voor de studentenzetels in de universiteitsraad en de faculteitsraden. I.v.m. de semesterindeling van het onderwijs organiseren UCU en UCR hun verkiezingen op een afwijkend moment.

Universiteitsraad

Studenten die zich kandidaat willen stellen voor de universiteitsraad kunnen dit doen van woensdag 4 maart tot en met donderdag 26 maart 2020. Het Centraal Stembureau stelt vervolgens op 7 april de definitieve kandidatenlijsten vast.

Als je je kandidaat wil stellen voor de U-raad, kun je het kandidaatstellingsformulier downloaden of contact opnemen met Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau, 030-253 4355 of a.m.partridge@uu.nl.

Bij voldoende kandidaten geldt onderstaande planning voor de verkiezingen:

 

·        Maandag 20 tot en met woensdag 22 april 2020: stemgerechtigde studenten mogen stemmen

·        Vrijdag 24 april: bekendmaking van de uitslag van de stemming

 

Faculteitsraden

Voor informatie over en formulieren voor de facultaire kandidaatstelling voor studenten neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink

Faculteit Geowetenschappen: Inge de Bruyne

Faculteit Sociale Wetenschappen: Anuschka Mulder

Faculteit Bètawetenschappen: Karin Hens

Faculteit Geneeskunde: Jeanette de Ridder

Faculteit Diergeneeskunde: Annemarie van Walsum

University College Utrecht: asc@uu.nl

University College Roosevelt: Jeanette van Gels

 

Elections schedule 2020

In 2020, elections for the students seats in the University and Faculty Councils will take place from 20-22 April, 2020.

University Council

Students interested in putting themselves forward as a candidate may do so until Thursaday, 26 March, 2020. On 7 April 2020, the Electoral Committee will decide on the submitted candidacy lists.

Please download the candidacy list here or contact Anne Marie Partridge, Secretary to the Electoral Committee, 030-253 4355 or a.m.partridge@uu.nl.

If there are more candidates than seats, elections will be held according to tis schedule:

·        Monday, 20 April - Wednesday, 22 April 2020   Elections

·        Friday, 24 April 2020       Public announcement of the election results for the University Council

 

Faculty councils
For information and forms regarding the faculty council candidacy, please contact your faculty electoral committee

Faculty of Humanities: Gerda Tenkink

Faculty of Law, Economics and Governance: Margje van den Brink

Faculty of Geosciences: Inge de Bruyne

Faculty of Social and Behavioural Sciences: Anuschka Mulder

Faculty of Science: Karin Hens

Faculty of Medicine: Jeanette de Ridder

Faculty of Veterinary Science: Annemarie van Walsum

University College Utrecht: asc@uu.nl

University College Roosevelt: Jeanette van Gels

 

NB Due to their semester system, UCU and UCR have deviating election dates!