Als je student, medewerker of beurspromovendus bent aan de Universiteit Utrecht kun je meepraten en richting geven aan de strategie van onze universiteit en jouw faculteit of dienst via de medezeggenschapsraden. Tijdens de verkiezingen kun je je kandidaatstellen voor de universiteitsraad of je eigen faculteitsraad of dienstraad. Studenten en medewerkers brengen hun stem uit en bepalen daarmee wie hen mag vertegenwoordigen.

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezingen betreffen zowel de medewerkers als de studentenzetels en vinden plaats van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei 2023.

Als je student, medewerker of beurspromovendus bent aan de Universiteit Utrecht kun je meepraten en richting geven aan de strategie van onze universiteit en jouw faculteit of dienst via de medezeggenschapsraden. Tijdens de verkiezingen kun je je kandidaatstellen voor de universiteitsraad of je eigen faculteitsraad of dienstraad. Studenten en medewerkers brengen hun stem uit en bepalen daarmee wie hen mag vertegenwoordigen.

Verkiezingen voor de universiteitsraad: Hoe stel ik me verkiesbaar?

Studenten en medewerkers kunnen zich tot en met 6 april 2023 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Kan ik me als internationale student ook verkiesbaar stellen?

Ook internationale studenten kunnen zich verkiesbaar stellen. Spreek je (nog) geen Nederlands? Bij de universiteitsraad kan je rekenen op Engelse samenvattingen bij elke nota; Engelse vertalingen van impactvolle nota’s; vertaalbudget; een cursus Nederlands toegespitst op medezeggenschap en ondersteuning van een tolk (of alternatief) totdat je het Nederlands voldoende beheerst om het te kunnen verstaan (receptief taalgebruik). De universiteit verwacht van jou dat je je inspant om jouw taalvaardigheid Nederlands te vergroten. Lees meer over meertaligheid in de medezeggenschap.

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2023 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum

Actie

7 maart tot en met 6 april 2023

Kiesregisters ter inzage

7 maart tot en met 6 april 2023

Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen

17 april 2023

Bekendmaken kandidatenlijsten

8 tot en met 10 mei (23:59) 2023

Stemmen

12 mei 2023

Bekendmaken van uitslag van stemming

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge.

  

Meer info is te vinden op deze website van de Universiteit Utrecht.