Verkiezingscampagne van start

Body: 
De verkiezingscampagne voor universiteits- enfaculteitsraden is gestart. Afgelopen maandag deelde destudentenfractie UOO per skeelers flyers uit bij hetMinnaertgebouw. Tot en met 28 april kan er schriftelijk gestemdworden.


[Bijschrift bij een foto]