Verplicht aangifte seksuele intimidatie minderjarige student

Body: 
Hogescholen en universiteiten krijgen de plicht om aangifte te doen van seksuele intimidatie door medewerkers van minderjarige studenten. Daar gaan regeringspartijen CDA, ChristenUnie en PvdA voor zorgen.

Zo’n verplichting bestaat al voor basisscholen, middelbare scholen en beroepsonderwijs. CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk vindt het niet terecht dat hogescholen en universiteiten uitgezonderd zijn. Hij vroeg de minister in april hoe hij aan die ongelijkheid een einde zou maken.

De minister sputtert een beetje tegen. Alle universiteiten en een groot deel van de hogescholen hebben een regeling voor klachten over seksuele intimidatie, schrijft hij de Tweede Kamer. Er wordt maar weinig gebruik van gemaakt. Er zijn namelijk niet zoveel minderjarige studenten in het hoger onderwijs. Dus vraagt hij zich af of een wettelijke regeling werkelijk noodzakelijk is.

Maar principiële bezwaren heeft hij niet, zegt hij erbij. Dat is voor Van Dijk voldoende. Samen met collega’s van PvdA en ChristenUnie zal hij vandaag een motie indienen om de wettelijke verplichting tot aangifte alsnog op te leggen. “Al zou het maar een of twee keer voorkomen dat een medewerker een minderjarige student intimideert, dan nog vind ik dat het goed geregeld moet zijn.”

HOP