Verplicht buiten de deur studeren?

Body: 
Derdejaarsstudenten van de RijksuniversiteitGroningen (RUG) gaan vanaf volgend studiejaar verplicht algemeenvormende colleges volgen bij andere faculteiten. Op deze manier wilde RUG stimuleren dat studenten over de grenzen van hun eigen vakheen kijken. In Utrecht bestaat vooralsnog weinig enthousiasme voorde Groningse plannen.

Onderwijscoördinator H. Hoitink van de Utrechtse faculteitRuimtelijke Wetenschappen twijfelt aan het nut van de Groningseexercitie. "Ik vind het heel belangrijk dat studenten bijvakkenvolgen buiten hun eigen studierichting. Maar de vraag is of dat ookper se buiten de faculteit zou moeten. Voor mij is de hoofdzaak dater sprake is van een afgewogen studiepakket. Daar komt bij dat deafstemming van roosters van al die faculteiten me een enorme kluslijkt. Ik vraag me af of de kosten van zo'n operatie wel opwegentegen de baten, als er al baten zijn."

Volgens prof.dr J. van Himbergen, decaan van de FaculteitNatuur- en Sterrenkunde, klinkt het Groningse idee als 'oude wijnin nieuwe zakken'. "We zouden op moeten houden om onze tijd enenergie in proefballonetjes te steken. In plaats daarvan kunnen weons beter richten op majeure ontwikkelingen die echt wat aan deverkokering doen. De Bètawaaier van Utrecht en UniversityCollege zijn daar twee goede voorbeelden van.

Wat betreft Martijn Habets, USF-studentenvakbond, moetenstudenten vooral niet gedwongen worden tot het volgen van algemeenvormende colleges bij andere faculteiten. "Algemene vorming iseigen verantwoordelijkheid."

Prof.dr F. Habraken, directeur van het Juliusinstituut vanNatuur- en Sterrenkunde, vindt het Groningse plan een uitstekendidee, als er tenminste samenhang in programma zit. "In debètawaaier worden ook filosofie en geschiedenis aangeboden,echter wel vanuit de betreffende discipline maar met het ideestudenten ook verder te laten kijken." Wanneer algemene vorming tealgemeen is zou de student dat in zijn vrije tijd moeten doen,meent Habraken. "Want dat wordt ook van iedere burgerverwacht."

KH