Vertraagde student moet steun sneller krijgen

Body: 
De financiële steun voor vertraagde studentenmoet eenvoudiger geregeld worden. Dat kan ook, omdat in de toekomstveel minder studenten die steun nodig hebben. Wie toch recht opgeld heeft, moet dat sneller krijgen.

Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Die had hemvorige maand gevraagd wat hij ervan vond dat vrijwel geen

enkele hogeschool of universiteit voldoet aan de wettelijkeregels voor steun aan studenten met studievertraging. Dat bleekvorig jaar uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Geen wonder, vindt Hermans. Elke universiteit of hogeschool moeteen afstudeerregeling hebben waarin staat wanneer een vertraagdestudent steun krijgt. Dat kan bijvoorbeeld als iemand door ziekteof bestuurswerk beurs misloopt of moet terugbetalen. Maar rond dezeafstudeersteun is een wirwar aan regels ontstaan. Daarom is hetniet zo vreemd dat die regels vaak overtreden worden.

Dat gaat veranderen als Hermans' plannen voor een flexibelerstudiefinanciering doorgaan. Eén groep studenten krijgt in detoekomst zelfs helemaal geen afstudeersteun meer: degenen die hundiploma niet op tijd halen en daarom hun basisbeurs moetenterugbetalen. Steun voor deze groep is niet meer nodig, schrijft deminister nu, omdat studenten er straks niet zes, maar tien jaarover mogen doen om een diploma te halen.

Alleen studenten die buiten hun schuld om hun recht op vier jaarbasisbeurs hebben opgebruikt, kunnen ook in de toekomstafstudeersteun krijgen. Maar Hermans wil geen ingewikkelderegeltjes opstellen. Dan kunnen universiteiten en hogescholen zichbeter aan de wet houden. En studenten weten beter waar ze aan toezijn.

Hermans wil in elk geval dat een vertraagde student zijn steunsnel krijgt, liefst al in de periode dat hij de vertraging oploopt.Hij kan dan tijdelijk zijn basisbeurs stopzetten. Zo worden zo veelmogelijk onzekerheden weggenomen, schrijft de minister.

HOP, HO