Verwarring Biomdedici over vijfde studiejaar

Body: 
Mogen medisch biologen in Amsterdam straks langerstuderen dan hun collega's in Leiden en Utrecht? Afgaand op eennieuw wetsontwerp zal het zo gaan. Biomedici spreken van 'eenfoutje'. Maar een woordvoerder van minister Hermans is het geenvergissing.

Volgens het nieuwe wetsontwerp kunnen zes biologie-opleidingenalsnog een vijfde jaar krijgen. De biologen willen al in septembermet de verlengde opleiding beginnen. Ze hebben direct hun planneningediend. Maar onder biomedici zaait Hermans verwarring.

De vijf bekende opleidingen op dit gebied vallen onderverschillende faculteiten. En omdat het nieuwe wetsontwerp eenstreep trekt tussen bèta's (vijf jaar) engezondheidswetenschap (vier jaar), ontstaat er een wonderlijkesituatie. Medische biologie in Amsterdam (UvA en VU) kan vijf jaarkrijgen, maar de gelijknamige Leidse studie niet. En in Utrecht kanmen straks bij biologie vijf jaar 'fundamenteel biomedisch'studeren, of slechts vier jaar 'biomedisch' bij de medischefaculteit.

"Dit moet een fout zijn", zegt een verraste drs. Cor Jansen vande Universiteit Utrecht, die betrokken was bij de besprekingen overbiologie. Daarbij is steeds ook medische biologie meegenomen.Jansen denkt dat het ministerie moeite had met de materie. Nogvorige week suggereerde Hermans in een antwoord aan de PvdA dat'lle biomedische opleidingen vierjarig blijven, omdat ze buiten debètasector vallen. Dat blijkt nu onjuist, want met ditwetsontwerp kan de helft van deze opleidingen wel degelijk eenvijfde jaar krijgen. Voor de rest geldt dit echter niet. "En dat isonrechtvaardig", stelt Jansen. Hij denkt dat Hermans maaréén ding kan doen: snel zijn fout herstellen.

Op het departement was men zich maandag van geen kwaad bewust."Geen sprake van een vergissing", vond de woordvoerder van ministerHermans. "Het wetsontwerp geldt niet voor de sector gezondheid. Dusook niet voor biomedische opleidingen uit die sector." In Utrechten Leiden zal men zich hier niet bij neerleggen.

FS, HOP