Veterinair onderzoek onderbedeeld

Body: 
De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde behoort oponderzoeksgebied tot de top vijf in de wereld. Maar die positieloopt gevaar omdat er onevenredig veel geld gaat naar onderzoek inde humane geneeskunde.

Dat stelt een internationale visitatiecommissie, die deze weekzijn rapport publiceerde over het onderzoek op veterinair terreinin Utrecht en Wageningen. Net als in eerdere rapportages scoortUtrecht ook deze keer uitzonderlijk hoog. Volgens de commissie kande faculteit Diergeneeskunde zich meten met de besteonderzoeksinstituten in de wereld en staat men in Europa zelfseenzaam aan de top.

Des te merkwaardiger is het dan ook dat het veterinair onderzoeker in Nederland in financieel opzicht zo bekaaid afkomt. In deconcurrentie om onderzoeksgeld moeten de 'dieren' het in Nederlandwel erg vaak afleggen tegen de 'mensen', constateert de commissie.Om de hoge kwaliteit van het onderzoek ook voor de toekomst tewaarborgen zou er op zijn minst een apart NWO-gebied voor dediergeneeskunde moeten komen, adviseert de commissie.

EH