Vier mei-herdenking voedt anti-Duitse gevoelens

Body: 
De basis voor de negatieve houding van veelNederlanders ten opzichte van Duitsers wordt al in de vroegstejeugd gelegd. Dat stelde prof.dr. Henk Dekker vorige week in deoratie die hij uitsprak bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraarin de Duits-Nederlandse betrekkingen.

Volgens Dekker wordt het negatieve Duitsland-beeld Nederlandsekinderen al met de paplepel ingegoten. Wanneer zij voor de eerstemaal met Duitsland worden geconfronteerd, gebeurt dat vrijwelaltijd in de context van oorlogsherdenkingen. Vandaar dat zij debegrippen 'Duits' en 'Duitsland' al vroeg leren associëren metoorlog, onderdrukking en geweld. Die negatieve cliché's enstereotypen worden vervolgens bevestigd door verhalen van ouders engrootouders die de oorlog nog hebben meegemaakt, maar ook dooroorlogsfilms, de fatale goal van Bernd Hölzenbein, enanti-Duitse grappen.

In zijn oratie haalde Dekker tal van voorbeelden aan van debijna terloopse manier waarop dit negatieve Duitsland-beeld bijvoortduring wordt bevestigd, zoals de Studio Sport-presentator dietussen de bedrijven door even het 'prettige' nieuws brengt datDuitsland heeft verloren, en de cabaretier die de doodstrafgenadiger noemt dan drie weken vakantie in het Sauerland. Waaromkrijgen Duitsers trouwens geen aids? Na, selbstverst"ndlich. Omdatze geen vrienden hebben.

De nieuwe hoogleraar, die zijn Utrechtse aanstelling(één dag in de week) gaat combineren met zijn werk alshoofddocent Politieke Wetenschappen in Leiden, wil in Utrecht metname onderzoek gaan doen naar de leeftijd waarop het negatieveDuitsland-beeld wordt gevormd en naar de factoren die ervoor zorgendat dat ook later blijft bestaan. Ook wil hij erachter zien tekomen hoe de anti-Duitse gevoelens het best kunnen wordenbestreden.

EH