Vier Rubiconsubsidies naar Utrecht

Body: 
Vier pas gepromoveerde Utrechtse onderzoekers mogen op kosten van onderzoeksorganisatie NWO in het buitenland ervaring gaan opdoen. In totaal keerde NWO dit jaar 29 Rubicon-subsidies voor ontluikend wetenschappelijk talent uit.

De Rubicon-subsidie is bedoeld om pas gepromoveerde onderzoekers met talent voor innoverend, grensverleggend onderzoek de kans te geven om ervaring in het buitenland op te doen. Dit jaar kregen twaalf vrouwen en vijftien mannen een beurs van maximaal 80.000 euro voor een verblijf van één tot twee jaar aan een buitenlands topinstituut. Twee jonge onderzoekers gaan aan de slag aan de universiteiten van Groningen en Leiden.

Twee van de vier Utrechtse Rubicon-subsidies gaan naar het UMC Utrecht. Fysiologisch chemicus Mulder mag in het Britse instituut voor Cancer Research twee jaar lang onderzoek gaan doen naar de werking van stamcellen in de huid, terwijl celbioloog Wieffer voor een zelfde periode naar Berlijn vertrekt om aan de Freie Universität de overdracht van signalen tussen cellen te bestuderen.

Biologe Piekema verruilt haar werkplekken in zowel Utrecht als Nijmegen twee jaar lang voor een van de eerbiedwaardige colleges in Oxford. Zij gaat daar de hersenen van apen bestuderen om zo meer te weten te komen over de achtergrond van hersenaandoeningen bij oudere mensen. Ook linguïste Slioussar steekt de Noordzee over. Zij heeft achttien maanden de tijd om aan het Londense University College de manier te bestuderen waarop zaken als woordvolgorde en intonatie in taal bijdragen aan het structureren van informatie.

EH