Vier Utrechtse groepen scoren in NWO-middelgroot

Body: 
Van de 19 door NWO toegekende subsidies voor investeringen in middelgrote apparatuur zijn er vier in Utrecht terecht gekomen. In totaal verdeelde de nationale onderzoeksorganisatie in deze ronde 6,6 miljoen euro.

Subsidies in het kader van het programma NWO-middelgroot zijn bestemd voor de aanschaf van apparatuur en voor het opzetten van dataverzamelingen, bijbehorende programmatuur en bibliografieën. Het moet gaan om investeringen van tussen rond een ton en ruim een miljoen euro. NWO betaalt het leeuwendeel van de kosten, maar de universiteit of het instituut, waar het onderzoek plaats vindt, dient minimaal een kwart bij te dragen.

In totaal ontving NWO in deze ronde 79 aanvragen, waarvan dus maar een kwart kon worden gehonoreerd. Om die reden pleit de organisatie in haar Strategisch Plan voor een verdubbeling van de gelden voor NWO-middelgroot. In Utrecht kwamen subsidies terecht voor drie apparaten voor bèta- of medisch onderzoek en één voor een data-infrastructuur voor historisch onderzoek. Het betreft:

- Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times - Jan Luiten van Zanden, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur.
Dit betreft een multidisciplinair project voor de internationale vergelijkende bestudering van de sociaal-economische, politieke en culturele functies van de gilden.

- Advanced high speed flow cytometer and sorter – Ger Arkesteijn – Diergeneeskunde.
Op dit apparaat kunnen onder andere levende cellen, celorganellen en chromosomen van biologische samples gemeten, gesorteerd en in beeld gebracht worden.

- Ultrasensitive DeltaVision microscope real time (RT) technology for biomedical investigations at the subcellulair level - Fulvio Reggiori – UMCU.
De DeltaVision RT is een microscoop die dynamische processen in een levende cel met grote precisie kan waarnemen en in beeld kan brengen.

- Relating the atomic landscape to the local electronic spectrum - Daniël Vanmaekelbergh - Gecondenseerde materie en grensvlakken.
Deze nieuwe faciliteit bestaat uit een combinatie van verschillende oppervlaktemicroscopietechnieken, die de onderzoekers in staat stelt om chemische, optische en elektrische eigenschappen van nanostructuren te bestuderen.

EH