Vierhonderd senioren gaan studeren

Body: 
Vijftig-plussers konden vorige week vrijdag op deUithof komen bekijken wat HOVO voor hen aan cursussen in pettoheeft. HOVO (hoger onderwijs voor ouderen) is een samenwerking vande UU, de Universiteit voor Humanistiek en de hogescholen 'DeHorst' en die van Utrecht. Tijdens de een open dag werd eenveertigtal cursussen toegelicht via informatie en voorbeeldcollegesaan ruim driehonderd belangstellenden. Vorig jaar maakten zo'nzevenhonderd cursisten gebruik van het HOVO-aanbod, voor dit najaarhebben zich als vierhonderd ouderen aangemeld.

[Bijschrift bij een foto]