Vijf miljoen voor 'natuurkundevrouwen'

Body: 
Een vrouwelijke hoogleraar natuurkunde. Als het aande stichting FOM ligt, is dat binnenkort geen unicum meer. Dezefinancier van natuurkundig onderzoek wil vrouwen verleiden tot eenwetenschappelijke carriére. Daarvoor trekt ze vijf miljoengulden uit.

Techniek en bèta zijn niet populair bij vrouwen. Dat geldtoveral ter wereld, maar in Nederland is de aversie zelfs extra

groot. Ook in de natuurkunde is het percentage vrouwen volgensFOM

in Nederland opmerkelijk veel lager dan in andere westerselanden. Zo is er van de paar honderd natuurkundehoogleraren inNederland slechts één vrouw.

Met de natuurkunde-aio's is het beter gesteld: tegenwoordigbestaat ruim tien procent van het bestand uit meisjes. Toch stijgthet aantal vrouwelijke docenten aan de universiteit nauwelijks."Dat komt omdat vrouwelijke natuurkunde-aio's zelden kiezen vooreen wetenschappelijke carrière na hun promotie", legt B.J.Geerts van FOM uit.

FOM wil daar nu wat aan doen. Allereerst komen erpostdoc-plaatsen, speciaal bestemd voor pas gepromoveerde vrouwen.Verder wil FOM de zichtbaarheid van vrouwelijke fysici vergroten."Meer vrouwen naar congressen bijvoorbeeld", zegt Geerts. Voor dezepositieve discriminatie trekt FOM in totaal vijf miljoen guldenuit.

HOP, Kees Versluis