Vijf procent meer eerstejaars

In september werd al duidelijk dat het aantal universitaireeerstejaars weer gestegen was. Daarmee klimmen de universiteitenlangzaam uit het dal van 1996. In dat jaar waren er maar 28 duizendeerstejaars, achtduizend minder dan vijf jaar daarvoor. Inmiddelsligt het aantal weer boven de dertigduizend.

Tussen de dertien universiteiten blijven de verhoudingenintussen verschuiven. Sterkste groeiers waren dit jaar tweeBrabantse universiteiten: Eindhoven (+15 procent) en Twente (+12procent). Ook Maastricht deed het, anders dan in september voorzienwerd, dit jaar weer goed met 9 procent groei. Sinds 1994 is deinstroom in Limburg al met ruim zestig procent gegroeid, van 1600naar 2600.

Rotterdam en Groningen deden het goed. Zij trokken dit jaar rondde tien procent meer eerstejaars.

Alleen het aantal eerstejaars in Leiden moest deze week noggeheim blijven. Het groeit, maar met hoeveel is nog onbekend. Derekenmeesters van deze universiteit waren deze week nog bezig decijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tecontroleren.

Ondanks de winst is het totale aantal studenten aan deuniversiteiten vrijwel gelijk gebleven. Het zijn er nu 155 duizend.Het CBS, dat de cijfers verzamelde, heeft daar een verklaring voor:studenten halen tegenwoordig sneller hun diploma.

HOP, FS

AANTAL EERSTEJAARS WO, VOLGENS CBS (x1000)

UNIV AANTAL %wijz (prognose sept)

Leiden....?.........?..........+1%

Utrecht...4,3.......+2%........-0%

Groning...3,4......+11%........+7%

UvAmst....3,7......+ 5%........+7%

VUAmst....3,1......+ 2%........+1%

KUNijm....2,2......+ 1%........+3%

EURott....2,7......+ 9%........+9%

UMaas.....2,6......+ 9%........-1%

Tilburg...1,7......+12%........+6%

Delft.....2,3......+ 3%........+7%

Eindho....1,3......+15%........+10%

Twente....1,0......+ 2%........+ 0%

Wagening..0,8......- 8%........- 9%

TOTAAL...30,6......+ 5%........+ 4%