Vijf Rubiconbeurzen voor Utrechtse onderzoekstalenten

Body: 
Vijf jonge Utrechtse onderzoekers hebben van NWO een Rubiconsubsidie gekregen. Met deze beurs kunnen talentvolle wetenschappers in het buitenland ervaring opdoen of buitenlandse onderzoekers naar Nederland komen. In totaal werden 34 beurzen toegekend.

De Rubiconsubsidie geldt als een goede opstap naar een Veni-subsidie. Bepalend voor de toekenning is de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de kwaliteit van het gastinstituut.

In totaal dienden 147 onderzoekers een aanvraag in. Van de 34 gehonoreerde voorstellen zijn er vijf afkomstig van buitenlandse wetenschappers die graag in Nederland onderzoek doen.

Nederlandse gastinstellingen krijgen maximaal 55.000 euro. Onderzoekers die naar het buitenland gaan, ontvangen een onkostenvergoeding afhankelijk van de gekozen bestemming.

Hieronder de vijf succesvolle Utrechtse aanvragen.

XB

Jan Brascamp -> Vanderbilt University, Psychology, (USA):
De hersenen reageren op afbeeldingen, ook als je ze zelf niet opmerkt. In dit project onderzoeken wetenschappers de neurale verwerking van geziene en ongeziene beelden. Daarmee verkrijgen ze inzicht in de neurale basis van bewuste waarneming.

Otto Cordero Sanchez -> Massachusetts Institute of Technology, (USA):
Hoewel ze onzichtbaar zijn, spelen gemeenschappen van microben een fundamentele rol in alle ecosystemen. Het is eigenlijk niet bekend hoe het genoom van deze organismes verandert als een gevolg van de interacties tussen de evolutionaire en ecologische dynamiek, en hoe zo een hoog niveau van specialisatie ontstaat. In dit onderzoek zal ik gebruik maken van het complete genoom van zeventig verschillende soorten bacteriën die in de oceanen voorkomen, met het doel de evolutie van deze genomen te reconstrueren. Op deze manier hoop ik te kunnen begrijpen hoe deze organismen zich hebben aangepast aan hun specifieke micro-omgeving in de oceaan.

Maarten Selfhout -> Örebro University, department of Behavioural, Social and Legal Sciences Youth and Society (Zweden):
Tijdens de adolescentie worden vriendschappen steeds belangrijker voor een gezonde emotionele ontwikkeling van jongeren. Maar hebben vriendschappen in de vrije tijd en vriendschappen op het internet dezelfde invloed op jongeren als vriendschappen binnen school? In dit project wordt voor het eerst de rol van vriendschappen van jongeren binnen deze verschillende contexten gelijktijdig onderzocht.

Rodriga Silveira -> Universitat Politècnica de Catalunya, (Spanje):
Digitale terreinmodellen hebben belangrijke toepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld potentiële overstromingen worden voorspeld door de manier waarop regenwater over het aardoppervlak stroomt te simuleren. Huidige modellen zijn echter vaak niet accuraat, en dit kan de uitkomsten van simulaties ernstig beïnvloeden. Dit onderzoek heeft als doel om modellen te produceren die het daadwerkelijke terrein beter representeren, om zo betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

Ingmar Swart -> Universität Regensburg, Fakultät für Physik, (Duitsland):
De chemische en fysische eigenschappen van een molecuul worden bepaald door het aantal elektronen en hoe deze ruimtelijk zijn verdeeld in het molecuul. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe de elektronen verdeeld zijn in een enkel molecuul.