'Virtuele bewustwording' groeit

Body: 
Studenten moeten een telejaarkaart krijgen, waarmeeze gratis kunnen Internetten. Dat zeggen Utrechtse onderzoekers ineen voorlopig rapport over het computergebruik in het hogeronderwijs. Dat gaat zo langzamerhand de goede kant op, vindenze.

Universiteiten en hogescholen hebben het besef dat computersveel kunnen betekenen voor het onderwijs. Dat is een revolutie.Want een paar jaar geleden moesten ze nog beginnen met erovernadenken, vertelde onderzoeker Wim Veen vrijdag op eenstudiebijeenkomst in Nijmegen.

Veen presenteerde de voorlopige conclusies van het IVLOS, eeninstituut van de Universiteit Utrecht. De medewerkers hebben hunonderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Hetdefinitieve rapport verschijnt in juni. Er zal in staan dat hetgebruik van e-mail in het hoger onderwijs is ingeburgerd. OokInternet is in zwang, maar dan vooral als informatiebron. Het wordtbijvoorbeeld nauwelijks gebruikt om online les te geven.

De onderzoekers vinden dat studenten gestimuleerd moetenworden

om meer met ict te doen. Bijvoorbeeld door hen een telejaarkaartte geven, waarmee ze thuis gratis kunnen Internetten en e-mailen.Dat zou goed zijn voor hun "virtuele bewustwording", aldus Veen.Ook docenten moeten daaraan werken. Vaak weten zij minder vancomputers dan studenten. Dat is de belangrijkste reden waarom hetniet opschiet met de digitalisering van hogescholen enuniversiteiten.

Aan het onderzoek deden vooral opleidingsdirecteuren mee. Zijvinden ict belangrijk voor een andere inrichting van het hogeronderwijs. Ze denken bijvoorbeeld dat computers de invoering vanzaken als afstandsonderwijs, duale opleidingen, individueleleerroutes en levenslang leren vergemakkelijkt.

Tegelijk met het IVLOS-rapport zal een internationale variantverschijnen, van onderzoekers van de Universiteit Twente. Daaruitblijkt dat met name Angelsaksische landen electronische snufjes ineerste plaats zien als middel om zich te profileren.

HOP, IdV