Vleeskeuring schiet ernstig tekort

Body: 
De huidige manier van vleeskeuring brengtonacceptabele risico's met zich mee voor de volksgezondheid.Bacteriƫle besmettingen en restanten van diergeneesmiddelen,zoals schadelijke groeihormonen, worden bijna nooitontdekt.

Dat is het harde oordeel van veterinair onderzoeker drs BoydBerends. Donderdag 10 september promoveert hij op een onderzoeknaar de risico's die verbonden zijn aan de huidige manier waaropvarkensvlees wordt gekeurd.

De vleeskeuring zoals we die nu kennen is gebaseerd opprinicipes van honderd jaar geleden, aldus Berends, en die zijninmiddels volstrekt achterhaald. Als gevolg daarvan is naarschatting vijf tot dertig procent van het Nederlandse varkensvleesbesmet met salmonella, een bacterie die in bepaalde gevallendodelijk kan zijn.

Berends pleit voor ingrijpende veranderingen in devleeskeuringspraktijk. (zie ook pagina 6)

EH